Valuarvurderinger og vejledning hertil

Læs om bekendtgørelsen om vurdering af andelsboligejendomme inklusiv branchenormen for valuarvurderinger.

Bekendtgørelse om vurdering af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger indeholder branchenormen for valuarvurderinger iht. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven) § 5, stk. 2, litra b. Branchenormen definerer en række ufravigelige krav til den vurdering, der foretages af en valuar for at fastsætte en andelsboligforenings ejendoms værdi.

Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) skal, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 3, løbende offentliggøre og vedligeholde en vejledning til branchenormen. Denne er gjort tilgængelig for valuarer, rådgivere, andelsboligforeninger, andelshavere og andre interesserede nedenfor.

Vejledning til branchenorm

for vurdering af andelsboligforeningsejendomme iht. Andelsboligforeningsloven § 5, stk. 2, litra b.

Vejledning til branchenorm for vurdering af andelsboligforeningsejendomme