21. december 2023

Fra vurderinger til stigende boligpriser

2023 har været et begivenhedsrigt år på boligfronten. Her prøver vi at samle op på nogle af de større ting, der har været i løbet af året.

Man kan ikke sige 2023 uden at sige de nye offentlige ejendomsvurderinger. I efteråret blev de foreløbige vurderinger for knap 1,7 millioner ejerboliger offentliggjort. Som boligejer skulle man selv ind på Vurderingsportalen for at se, hvad ens bolig og grund var vurderet til.

De mange offentliggjorte vurderinger har termin januar 2022. Ikke desto mindre er de alle foreløbige vurderinger, da de endelige vurderinger først ventes klar fra 2025.

 

Leje og eje

Et kig på lejeboliger vs. ejerboliger i 2023 gav et trist billede.

Syv ud af ti danskere ønsker at bo i ejerbolig, men et kig på markedet viser, at der de sidste ti år er kommet markant flere lejeboliger end ejerboliger. Der er kommet i alt 178.135 flere lejeboliger hen over de sidste ti år; mens der til sammenligning blot er kommet 26.195 flere ejerboliger i samme periode.

 

Stigende boligpriser

Et kig på boligpriserne gennem hele året tegner et billede af et marked i fremgang. Ved årets start i januar var gennemsnitssalgsprisen pr. kvadratmeter i en villa/rækkehus på 16.093 kr. I oktober, som er de seneste tal, var prisen steget til 16.752 kr.

Efter et sløvt andet halvår af 2022 er der samtidig i 2023 atter kommet gang i bolighandlerne. Nu er antallet af bolighandler oppe på et niveau, som minder om det gennemsnitlige antal bolighandler på et år.

 

Nye vedtægter og LOFE

Også tomgang i udlejning af  erhvervslokaler hørte til 2023. Gennem hele året steg udbuddet af ledige butikslokaler, og hen mod efteråret nåede andelen af udbudte butikker op på højeste niveau i tre år.

I DE regi bød 2023 på både nye vedtægter og ny LOFE (Lov om Formidling af Fast Ejendom), som blev vedtaget i Folketinget.

 

Hvad venter i 2024

SVM-regeringen har efterhånden et år på bagen. Som en del af deres regeringsgrundlag blev det bl.a. nævnt, at "regeringen ønsker et blandet boligmarked, hvor flere kan eje deres egen bolig." Derfor venter vi i DE spændt på det boligudspil, som vi forventer kommer i 2024.

Samtidig betyder de nye vurderinger, at der er skattelettelser på vej til godt 80 pct. af boligejerne. Også her følger DE spændt med i, hvordan det hele bliver implementeret. I samme øjemed afventer vi de endelige vurderinger med termin januar 2020 for sommerhuse og ejerlejligheder.