16. juni 2021

Konsekvenser af det kommende nye boligskattesystem i 2024

Udsendelsen af de kommende nye offentlige vurderinger er blevet udskudt flere gange, men nu ser det ud til, at de begynder at blive sendt ud fra efteråret 2021. Derfor har vi her samlet nogle informationer om det nye boligskattesystem, der kan være relevante for medlemmer.

Udsendelsen af de kommende nye offentlige vurderinger er blevet udskudt flere gange. Og implementeringen af de nye boligskatteregler er blevet udskudt fra 2021 til 2024. Der er løbende ændret lidt på regler og metoder, og boligpriserne er steget de senere år.

De overordnede principper er uændrede, og det er fortsat udsigt til, at langt de fleste boligejere vil opleve, at deres offentlige ejendomsvurderinger vil stige. Det er dog ligeledes udsigt til, at de fleste boligejere vil få en skattelettelse i 2024, da deres skattesatser vil falde mere, end vurderingerne stiger. Samtidig vil der være boligejere, der vil få en skatterabat, som skal kompensere for, at de uden en skatterabat ville skulle betale mere i boligskatter med de nye vurderinger og skattesatser.

For at give et opdateret bud på, hvad de nye vurderinger og nye skattesystem kommer til at betyde for forskellige typer af boliger i alle landets kommuner, har DE taget fat i de seneste typeeksempler fra Skatteministeriet og regnet på mulige priskonsekvenser af det nye skattesystem.

I pdf’en, der kan tilgås via linket længere nede, ses de forventede konsekvenser for henholdsvis et billigere, et ”typisk” og et dyrere enfamiliehus i hver af landets 98 kommuner. Desuden ses de forventede konsekvenser for henholdsvis en billigere, en ”typisk” og en dyrere ejerlejlighed i en række af landets største ejerlejlighedskommuner.

Af pdf’en fremgår det, hvilke boligtyper der forventes at få en skatterabat, hvilke der forventes at få en skattelettelse og hvilke der står til en tilbagebetaling af boligskat, efter de nye vurderinger foreligger. Desuden fremgår det, hvilken effekt det kan få på priserne. Priseffekten er beregnet som den ændring i boligprisen, der skal være for i 2024, så en der køber bolig lige efter 1/1 2024 får de samme udgifter til boliglån og -skatter, som hvis vedkommende havde købt den samme bolig inden 1/1 2024.

Du skal acceptere marketing cookies for at se dette indhold

Ændre dit samtykke her
Hør DE's cheføkonom forklare konsekvenser af det kommende nye boligskattesystem

Status på boligskattesystemet

Det forventes aktuelt, at det nye boligskattesystem træder i kraft 1/1 2024.

Beskatningen vil baseres på de nye offentlige vurderinger, som aktuelt forventes udsendt fra sommeren 2021 og frem. Beskatningsgrundlaget bliver de nye offentlige vurderinger fratrukket et forsigtighedsnedslag på 20%.

Skattesatsen for ejendomsværdiskatten forventes at blive i omegnen af 0,55% op til ”millionærknækket”.

Skattesatsen for ejendomsværdiskatten for den del af beskatningsgrundlaget, der ligger over millionærknækket, er fastsat til 1,4%. 

Millionærknækket kendes først, når vurderingerne foreligger, men forventes at ligge på over 9 mio. kr. i 2024 (før forsigtighedsnedslag).

Grundskyldspromillen forventes nedsat i langt de fleste kommuner (formentlig i alle). Fra 2021 og frem til det nye system forventes at træde i kraft kan grundskylden højst stige med 2,8% om året.

I årene fra 2021, 2022 og 2023, frem til det nye system forventes at træde i kraft, er ejendomsværdiskattesatsen nedsat fra 1% til 0,92% op til det nuværende millionærknæk på 3,04 mio. kr. (beløbsgrænser baseres på, og skattesatser betales af 2001-vurderinngen+5% eller 2002-vurderingen). Skattesatsen for ejendomsværdiskatten, for den del af beskatningsgrundlaget der ligger over det nuværende millionærknæk, er 3%. 

Man har undervejs ændret metode for vurdering af ejerlejligheder. I første omgang ville man for at komme frem til grundprisen trække bygningsprisen for en nyopført ejerlejlighed fra den samlede værdi af ejerlejligheden. Men fordi det gav negative grundværdier i billigere egne af landet, ændrede man metoden. Nu vurderes en ejerlejlighed med udgangspunkt i værdien på et enfamiliehus. Det sker ved, at der tages udgangspunkt i et standardiseret enfamiliehus, der har samme standardiserede ejendomsværdi pr. kvadratmeter boligareal som en standardiseret ejerlejlighed. For det standardiserede enfamiliehus opgøres bygningsværdien som den standardiserede ejendomsværdi for enfamiliehuset fratrukket grundværdien for en standardstørrelse grund. Herefter fratrækkes bygningsværdien fra ejerlejlighedens samlede værdi, hvorved ejerlejlighedens grundværdi fremkommer.

Forventede konsekvenser for det nye boligskattesystem

Hvad betyder de nye vurderinger og det nye boligskattesystem helt konkret for forskellige typer boliger i et givent område? For at give et opdateret bud på det, har DE taget fat i de seneste typeeksempler fra Skatteministeriet og regnet på mulige priskonsekvenser af det nye skattesystem. Se beregningerne i dokumentet her.

Priseffekter af nye vurderinger og nyt boligskattesystem