Advisory Board - Køber

Formål

Boardets formål er at bistå DE’s bestyrelse og boligudvalg med faglige og praktiske forhold i forbindelse med

  1. rådgivning og formidling af køb af ejerboliger og ejerboligprojekter
  2. rådgivning og formidling af køb af andelsboliger og andelsboligprojekter.

Boardets opgave er at sikre, at DE’s beslutninger inden for de nævnte områder bedst muligt opfylder DE’s politiske målsætninger og opgaver inden for forbrugerområdet.

Boardet har til opgave at komme med input, indstillinger og forslag til DE’s bestyrelse og Formularudvalg om faglige og praktiske forhold i forbindelse med de nævnte områder.


Sammensætning

Boardet udpeges af DE’s bestyrelse og består af et bestyrelsesmedlem samt en suppleant herfor. Herudover udpeger DE’s bestyrelse boardets øvrige medlemmer.

Medlemmerne af udvalget bør være personer med relevant praktisk erfaring, og bør som udgangspunkt repræsentere den til enhver tid værende kreds af kæder og andre sammenslutninger inden for DE’s medlemsskare. Herudover bør der være en jævn geografisk fordeling blandt udvalgets medlemmer.

Boardet består som udgangspunkt af max. 10 personer, inkl. sekretariatsmedarbejdere, bestyrelsesmedlem samt øvrige medlemmer.

Sekretariatet stiller en medarbejder til disposition.

Udvalgssekretær

Barberasorthvid

Barbara Westengaard-Hildinge

Advokat & ejendomsmægler

  • bwh@de.dk
  • 32 64 45 77
  • Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C