Kontrol og dokumentation

DE’s uddannelsesafdeling kontrollerer, om alle medlemsvirksomhederne overholder uddannelseskravene.

Overblik over dine ansattes kursusdeltagelse

Som indehaver har du mulighed for at se dine ansattes kursusdeltagelse i DE's kursussystem. Du finder en vejledning til funktionen nedenfor.

Vejledning i at tilgå ansattes kurser

Bod ved manglende overholdelse af kravene 

Ved manglende overholdelse af uddannelseskravene får medlemsvirksomheden en bod på 3.000 kr. pr. medarbejder/indehaver, der ikke har efterlevet kravene. Beløbet er fastsat af DE’s bestyrelse. En betalt bøde fritager ikke dig/medarbejderne fra at indhente de manglende lektioner. Man kan således ikke betale sig fra at undlade at efteruddanne sig. 


Du skal kunne dokumentere kursusdeltagelsen

Du skal til en hver tid kunne dokumentere din deltagelse i henhold til DE's regler om kompetenceforløb og løbende efteruddannelse. Dokumentationskravet gælder både for din deltagelse i uddannelsesaktiviteten samt uddannelsesaktivitetens indhold og længde. Dokumentation kan være i form af din kursusbekræftelse og/eller dit kursusbevis. 

Du skal gemme din dokumentation i mindst tre år.