DE's kompetenceforløb og efteruddannelse

Alle indehavere og medarbejdere, som er ansat i en DE-medlemsvirksomhed og varetager mæglerfagligt arbejde, er forpligtet til at opfylde Dansk Ejendomsmæglerforenings regler om kompetenceforløb og løbende efteruddannelse.

Reglerne om kompetenceforløb og løbende efteruddannelse gælder derfor både dig, som er personligt medlem (MDE) og dig, der ikke er personligt medlem af DE (ikke-MDE).

Dansk Ejendomsmæglerforenings ”Generelle normer om etisk adfærd” stiller krav til, at alle indehavere og medarbejdere har den fornødne kompetence og erfaring til at udføre mægleropgaver, inden man udfører dem. Dvs. at inden en person udfører en opgave, skal personen have tilstrækkelig oplæring og kendskab til samt viden om regler, normer, kutyme mm. For at sikre, at alle medarbejdere og indehavere har grundlæggende kompetencer og viden om de mægleropgaver, der udføres i ejendomsformidlingsvirksomhederne, har DE’s bestyrelse vedtaget et regelsæt, som fastsætter minimumskravene til medarbejdernes og indehavernes deltagelse i diverse uddannelsesaktiviteter. 

Regelsættet indebærer et krav til gennemførsel af DE’s kompetenceforløb samt gennemførsel af løbende efteruddannelse. 

Læs mere om de to krav her