Etisk Nævn

Formål og opgaver

Etisk Nævns opgave er at påse, at medlemmer af Dansk Ejendomsmægler­forening overholder foreningens etiske regler samt den lovgivning, der har naturlig tilknytning til de etiske reglers anvendelsesområde.

Repræsentantskabet har med hjemmel i § 29, stk. 6, i foreningens vedtægter fastsat reglerne for det etiske nævns virksomhed og sammensætning. Reglerne er senest revideret på repræsentantskabsmøde den 21. maj 2014. I henhold til de etiske regler afgiver Etisk Nævn skriftlig beretning til hvert ordinært repræsentantskabsmøde. 

Sammensætning

Etisk Nævn består af personer, der vælges for 2 år ad gangen af repræsentantskabet på det ordinære repræsentantskabsmøde. Der vælges 2 personer i lige år og 3 personer i ulige år. Genvalg kan finde sted. Nævnet konstituerer sig selv.

Sekretariatet stiller udvalgssekretærer til disposition.

Udvalgssekretær

Barberasorthvid

Barbara Westengaard-Hildinge

Advokat & ejendomsmægler

  • bwh@de.dk
  • 32 64 45 77
  • Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C
Morten Skyhøj Olsen

Morten S. Olsen

Ejendomsmægler, HD(F)

  • mso@de.dk
  • 32 64 45 36
  • Gammel Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C