Krav om løbende efteruddannelse

Reglerne om krav til løbende efteruddannelse er ændret med virkning fra d. 1. januar 2020.

Krav om løbende efteruddannelse for erhvervsmæglere

Alle indehavere og medarbejdere, som er ansat i en DE-medlemsvirksomhed og varetager mæglerfagligt arbejde inden for erhverv, er omfattet af DE's krav om løbende efteruddannelse.

Løbende efteruddannelse har til formål at sikre, at alle medarbejdere og indehavere til stadighed vedligeholder deres teoretiske viden og mæglerfaglige kompetencer, ligesom efteruddannelsen skal kunne tilføre ny viden og nye mæglerfaglige kompetencer. Kravet om løbende efteruddannelse gælder i hver uddannelsesperiode, der kommer efter kompetenceforløbet. De efterfølgende uddannelsesperioder har en varighed på to kalenderår ad gangen og starter altid fra d. 1. januar.

Løbende efteruddannelse indebærer, at du;

  • tager 24 lektioners efteruddannelse over to kalenderår gældende fra 1. januar i første år af uddannelsesperiodens start.
  • kan få maksimalt 6 overskydende lektioner overført til den umiddelbart efterfølgende uddannelsesperiode (dog ikke fra kompetenceforløbets uddannelsesperiode.)

Dokumentation og kontrol

DE fører stikprøvekontrol med om medlemmer, indehavere og medarbejdere lever op til DE's krav løbende efteruddannelse. Det er ikke krav for erhvervsmæglere, at lektioner for efteruddannelse registreres i DE's system, men det er et krav, at der kan fremvises dokumentation for deltagelse på efteruddannelse ved stikprøvekontrol. Derfor skal du gemme dokumentationen i op til 3 år efter din deltagelse på en uddannelsesaktivitet. 

Manglende overholdelse af krav om efteruddannelse vil udløse bøde. Selvom bøden betales, skal du stadig opfylde kravene og indhente de lektioner, du mangler.

Lektioner

1 lektion er 45 min. Pauser og frokost tæller ikke med.

Husk at orientere dig i normsættets krav til kompetence og uddannelse her.