Boligudvalg

Formål og opgaver

Udvalget har til opgave at rådgive DE’s bestyrelse om faglige og praktiske forhold i forbindelse med formidling af køb og salg af ejerboliger og formidling af salg af ejerboligprojekter.

Udvalgets opgave er at sikre, at DE’s beslutninger inden for de nævnte områder bedst muligt tilgodeser den praktiske erhvervsudøvelse herunder medlemmernes og kædernes kommercielle interesser.

Udvalget skal bl.a. fremkomme med forslag til formularer, paradigmer, faglige normer og fraser og bistå ved DE’s afgivelse af høringssvar. Udarbejdelse af formularer m.v. skal i fornødent omfang ske i samarbejde med DE’s øvrige relevante udvalg (pt. Andelsboligudvalget, Landbrugsudvalget og Erhvervsudvalget).

Udvalget kan herudover selv tage forhold og opgaver inden for udvalgets område op til drøftelse og forelægge løsningsforslag herpå.

Udvalgets arbejde sker inden for rammerne af den overordnede målsætning som DE har vedtaget på området.

Sammensætning

Udvalget udpeges af DE’s bestyrelse og består af et bestyrelsesmedlem, der er formand for udvalget. Herudover udpeges op til yderligere 12 personer efter indstilling fra bestyrelsens enkelte medlemmer.

Sekretariatet stiller udvalgssekretærer til disposition.

Udvalgssekretær

Barbara Westengaard-Hildinge

Advokat & ejendomsmægler

  • bwh@de.dk
  • 32 64 45 77
  • Islands Brygge 43, 2300 København S