Ungeudvalg

Formål og opgaver

Ungeudvalgets vision er at bane vejen for fremtidens ejendomsmæglere i Danmark og synliggøre, hvad det betyder at være medlem af DE.

Udvalget mødes et par gange om året og debatterer forskellige emner, som

  • Den gode ejendomsmægler"  
  • Efteruddannelse
  • Ejendomsmægleruddannelserne
  • Ejendomsmæglerelever
  • DE's synlighed

Sammensætning

Ungeudvalget består af 15-20 ejendomsmæglere, sagsbehandlere og trainees, som er beskæftiget inden for både bolig og erhverv. Ungeudvalget har repræsentanter fra alle 8 kredse samt en repræsentant fra DE’s bestyrelse.

Sekretariatet stiller udvalgssekretærer til disposition.

Eva Voigt

Sekretær

  • ev@de.dk
  • 32 64 45 73
  • Islands Brygge 43, 2300 København S