Kompetenceudvalg

Formål og opgaver

Udvalget er et samarbejdsudvalg, hvor formålet er at sikre implementering af fælles branchetiltag indenfor kompetenceudvikling.

Udvalget skal rådgive DE’s bestyrelse om kompetenceudvikling af ejendomsmæglerbranchen og arbejde for at branchen til stadighed har de nødvendige kompetencer til at formidling af fast ejendom sker på en betryggende og professionel måde.   

Udvalgets opgave er at sikre, at de relevante offentlige uddannelser matcher branchens kompetence behov. Udvalget skal således løbende følge, drøfte og vurdere om uddannelserne lever op til de krav, som DE bestyrelse stiller. Ligeledes skal udvalget arbejde for, at uddannelsesaktiviteterne er praktisk tilrettelagt, således at de passer til branchen.

Ligeledes er det udvalgets opgave at koordinere og målrette kursusudbud og øvrige kompetenceudviklingsaktiviteter til branchen. Det gælder på såvel efteruddannelses som basisuddannelsesniveau.

Sammensætning

Udvalget består af et medlem af DE’s bestyrelse, som er formand for udvalget. Herudover udpeger DE’s bestyrelse 4 – 6 personer.

Sekretariatet stiller udvalgssekretærer til disposition.