Hvordan uddanner jeg mig til erhvervsmægler/DiplomValuar?

Erhvervsmæglere har ofte en længere videregående uddannelse med enten en økonomisk eller en juridisk profil og/eller erhvervsmægler- og valuaruddannelsen Diplom i vurdering.

Diplom i vurdering tiltrækker studerende fra et stort udsnit af virksomheder, der beskæftiger sig med vurdering i bred forstand, og således ikke udelukkende ansatte hos erhvervsmæglere. Disse virksomheder inkluderer realkreditinstitutter, ejendomsinvestorer, offentlige instanser, private virksomheder mfl.

Diplom i vurdering er en toårig deltidsuddannelse.

Du kan læse mere om Diplom i vurdering på Erhvervsakademiet Lillebælts hjemmeside eller på Erhvervsakademiet Aarhus hjemmeside.