19. oktober 2021

DE's forventningsundersøgelse 4. kvartal 2021

Hvert kvartal indsamler Dansk Ejendomsmæglerforening viden fra branchen, når vi beder vores medlemmer besvare en undersøgelse angående forventningerne for markedet det kommende år. Se her resultatet af forventningsundersøgelse for 4. kvartal 2021.

Tabel Forventningsundersøgelse 4. Kvartal 2021
Respondenternes forventninger til parcelhuspriserne det kommende år

Den seneste forventningsundersøgelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening viser, at 37% af de deltagende ejendomsmæglere forventer uændrede parcelhuspriser om et år. 15% forventer, at priserne vil være lidt højere, og 1% forventer meget højere priser. 45% forventer, at priserne vil være lidt lavere, og 3% forventer meget lavere parcelhuspriser om et år.

Det er altså forventningen, at de kraftige Corona-prisstigninger, vi har set på det seneste, er toppet for nu, og at markedet er ved at finde et mere naturligt leje igen, og priserne godt kan være lidt lavere om et år.

Under corona steg fokus på hjemmet, da vi var tvunget til i højere grad at være hjemme og forholde os til vores boligbehov. Vi kunne ikke i samme grad bruge penge på restauranter, udlandsrejser og andet, så vi havde flere penge til andre ting. Samtidig blev indefrosne feriepenge udbetalt og renten på fastforrentede realkreditlån nåede de laveste niveauer nogensinde. Det var alt sammen med til at øge efterspørgslen på boligmarkedet og bidrage til den høje handelsaktivitet.

"Nu er vi ude af restriktionerne og tilbage på arbejdspladserne og spisestederne igen. Renterne er steget lidt, og handelsaktiviteten er aftaget. Boligmarkedet trækker lige vejret igen, og det er svært at se fortsatte kraftige prisstigninger i den kommende tid, selvom den økonomiske udvikling i Danmark er understøttende for en pæn aktivitet på boligmarkedet det kommende år. Det vi hører i branchen er altså, at der er en blød landing forude," siger direktør i DE Ole Hækkerup.

Hele undersøgelsen

Se den samlede undersøgelse med ejendomsmæglernes forventninger til salgspriser og liggetider for det kommende år.

Forventningsundersøgelse hele landet 4. kvartal

Om undersøgelsen

394 respondenter fordelt over hele landet.

Svarene er indsamlet i slutningen af september og starten af oktober 2021.

Hvert kvartal siden 2004 har DE spurgt medlemmerne om deres forventning til udviklingen på boligmarkedet.