Hovednummer: 7025 0999

 

Direktionen

Ole Hækkerup
Direktør
E-mail
Tlf.: 29 42 40 45

Anders Palmkvist
Vicedirektør
E-mail
Tlf.: 32 64 45 94

Line Posselt
Vicedirektør
E-mail
Tlf.: 32 64 45 80


Uddannelsesafdelingen

Afdelingen planlægger, arrangerer og afholder kurser, herunder e-learning. DE's uddannelsesafdeling holder åbent mandag-torsdag kl. 10.00-15.30 / fredag kl. 10.00-15.00

Gitte Laursen
Uddannelseschef
E-mail
Tlf.: 32 64 45 69

Betty Post
Kursuskoordinator
E-mail
Tlf.: 32 64 45 65

Camille Dam-Westergaard
Uddannelseskonsulent
E-mail
Tlf.: 32 64 45 89

Catalina Knudsten
Uddannelseskoordinator
E-mail
Tlf.: 32 64 45 35

Lars Lønstrup
Grafisk designer
E-mail

Bettina Brun Pedersen
Læringskonsulent
E-mail

 

 

Medlemsafdelingen

Afdelingen beskæftiger sig med medlemsservice, medlemsrådgivning, registreringer, ind- og udmeldelser, sekretærfunktion for ledelsen, intern IT-support, indkøbsfunktion m.m. DE's medlemsafdeling har telefontid mandag-torsdag kl. 13.00-15.30 / fredag kl. 13.00-15.00. Skal du i kontakt med medlemsafdelingen udenfor telefontiden, er du velkommen til at sende en mail, som vil blive besvaret hurtigst muligt.

Eva Adsersen
Sagsbehandler/sekretær
E-mail
Tlf.: 32 64 45 72

Brian Nielsen
Sagsbehandler/ejendomsmægler
E-mail
Tlf.: 32 64 45 68


Mæglerfaglig afdeling

Mæglerfaglig afdeling har en række forskellige opgaver. For det første står afdelingen for DE's hotline. Her bliver spørgsmål fra medlemmer om faglige og juridiske problemstillinger besvaret. Herunder leverer afdelingens ansatte juridiske artikler og opdateringer til DE's informationssystem. Mæglerfaglig afdeling indgår også på forskellige niveauer i DE's udvalgsarbejder som juridisk og faglig sparringspartner. Har du spørgsmål af mæglerfaglig eller juridisk karakter, skal du som udgangspunkt altid ringe til hotline.

Anders Palmkvist
Advokat
E-mail
Tlf.: 32 64 45 94

Barbara Westengaard-Hildinge
Advokat
E-mail
Tlf.: 32 64 45 77

Hanne Delcomyn
Advokat
E-mail
Tlf.: 32 64 45 76

Troels Kirktved
Ejendomsmægler
E-mail
Tlf.: 32 64 45 95

Iben Krøl
Ejendomsmægler
E-mail
Tlf.: 32 64 45 61

Lise Ørum
Ejendomsmægler
E-mail
Tlf.: 32 64 45 93

Maibrit Langfrits
Ejendomsmægler
E-mail
Tlf.: 32 64 45 75

Simon Bay Nielsen
Ejendomsmægler
E-mail
Tlf.: 32 64 45 31

Eva Voigt
Sekretær
E-mail
Tlf.: 32 64 45 73

Emil Schjelde
Student
E-mail
Tlf.: Hotline

 

Bogholderiet

Bogholderiet står for opkrævning af kontingenter samt budgetter og regnskaber.

June Larsen
Økonomikonsulent
E-mail
Tlf.: 32 64 45 87

 


Analyse og kommunikation

Her udarbejdes boligmarkedsanalyser, økonomiske analyser, tendensundersøgelser og ejendomssalgsstatistik. Kommunikationsafdelingen er også omdrejningspunktet for DE's interne og eksterne kommunikation. Desuden styres interne og eksterne projekter.

 

Thomas Le Dous
Public Affairs- og Kommunikationschef
E-mail
Tlf.: 20 94 73 00

Trine Vie Madsen
Økonom/Projektleder
E-mail
Tlf.: 32 64 45 81

Camilla Ratzke Nielsen
Kommunikationskonsulent
E-mail
Tlf.: 32 64 45 30

Troels Theill Eriksen
Cheføkonom
E-mail
Tlf.: 32 64 45 33


 

Syn og Skøn / Vurdering

Ønsker du kontakt til en syn- og skønsmand, kan du kontakte:

Eva Voigt
Islands Brygge 43
2300 København S
Tlf.: 32 64 45 73
E-mail

 

 

Annoncering i Nyhedsbrev

Ønsker du at indrykke en jobannonce i DE's nyhedsbrev, kan du kontakte: 

Camilla Ratzke Nielsen
Islands Brygge 43
2300 København S
Tlf.: 32 64 45 30
E-mail  

 

Responsumudvalget

DE’s Responsumudvalg udtaler sig om kutymer, sædvaner og fast praksis i forbindelse med omsætning af fast ejendom. Udvalget udtaler sig generelt og går derfor ikke ind og vurderer konkrete sager, herunder sagsforløb. Endvidere ligger det uden for udvalgets område at vurdere salærstørrelser. 

Det koster et gebyr på 4.375 inkl. moms at få en sag behandlet. Der afholdes møde i udvalget hvert kvartal, og ekspeditionstiden kan som følge heraf variere, men holdes normalt inden for tre måneder.

Sagsbehandlingen i sekretariatet forestås af sekretær Eva Voigt (ev@de.dk) og vicedirektør, advokat og ejendomsmægler Anders Palmkvist (aps@de.dk).

Klik her hvis du vil anmode om en responsumudtalelse.